Blog

Blog

Dlaczego nie powinniśmy wyrzucać sprzętu elektronicznego do śmietnika?


Cały czas obserwujemy ogromny rozwój technologii informatycznych. Wynikiem tego jest wciąż rosnąca produkcja sprzętu elektronicznego na świecie. Ma to jednak swoje negatywne skutki, mianowicie wraz ze wzrostem tej produkcji zwiększa się również ilość odpadów, co stanowi ogromny problem i wyzwanie dla środowiska.

Według ElektroEko, czyli organizacji, która zajmuje się odzyskiem sprzętu elektronicznego i elektrycznego, ze zużytego komputera i monitora można odzyskać sporą ilość szkła, tworzyw sztucznych, stali, aluminium, miedzi oraz ołowiu. Natomiast z telefonów komórkowych można pozyskać złoto, srebro, platynę oraz miedź, które następnie wykorzystuje się do produkcji instrumentów muzycznych, a nawet plomb dentystycznych.

Po okresie użytkowania, sprzęt elektroniczny staje się e-odpadem, który jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, ze względu na zawartość składników toksycznych (polibromowane bifenyle, polibromowane etery difenylowe i polichlorowane bifenyle), które mogą spowodować poważne skutki dla zdrowia, a także doprowadzić do skażenia środowiska.

Warto zdać sobie sprawę, jak ważny jest recykling sprzętu elektronicznego. Szczególnie firmy, które operują dużą ich ilością i regularne wymieniają je na nowe. Przedsiębiorstwa stosujące ekologiczne rozwiązania, są pozytywnie postrzegane przez klientów, pracowników oraz partnerów biznesowych. Dbanie o środowisko naturalne, buduje również dobry wizerunek biznesu. Recykling sprzętu elektronicznego wynika z przepisów prawa oraz troski o środowisko. Nawet małe zmiany przynoszą wielkie efekty, a my pomagamy firmom być ich częścią.